Kontrolní stůl typ DS 5

Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli. Kontrolní stůl je určený pro finální kontrolu škrabaných brambor před dávkováním a balením. Délka dopravníku kontrolního stolu je volitelná pro tři až pět kontrolních pracovišť. Zařízení je projektováne podle individuálních potřeb klienta. Rychlost dopravníku je regulovatelná.

Nákres

Kontrolní stůl typ DS 5