Společnost U N I K O, spol. s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která podniká v oblasti kovovýroby již od roku 1993. Společnost se specializuje na výrobu zařízení s balící technikou, dávkovacími a vážícími systémy zaměřenými zejména pro produkty agroprůmyslu. Cílem realizovaného projektu společnosti s názvem „Inovace výrobního procesu a produktu ve společnosti U N I K O, spol. s.r.o. zavedení do výroby a na trh nové produktové řady čistícího zařízení, které dosud v ČR ani Evropě nikdo jiný nevyrábí. Oproti jiným konkurenčním výrobkům se bude nové čistící zařízení společnosti vyznačovat díky zásadním inovacím a vylepšenému výrobnímu procesu zcela novým konstrukčním řešením a z něj vyplývajícími lepšími kvalitativními i užitnými vlastnostmi.“

Projekt „Inovace výrobního procesu a produktu ve společnosti U N I K O, spol. s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Mycí stroj RB-30E s elektrickým ohřevem Interpump HT4715

Pracoviště odmašťování s recyklační nádrží

Sváření zařízení  - MIGATRONIC  PI 250 AC/DC-V

Tryskací zařízení - PTZ-I 100 s odlučovačem prachu OP-1V-SF

Ohraňovací lis typu SAFAN E-BRAKE B, vybavený novou generací nástrojů, patří mezi inteligentní technologie. Pracovní cykl kratší  o 30%, snížení elektrické energie o 50% v důsledku absence hydraulického systému, garantuje vyšší efektivnost, vysokou výstupní kvalitu výrobků.