Dne 31. července 2012 se uskuteční

Polní den v provozovně šlechtitelské společnosti Vesa Česká Bělá, a.s.

Součástí Polního dne bude prezentace kompletní balící linky na vážení a balení brambor do rašlových pytlů a balení do síťky, od výrobce UNIKO, spol.s.r.o.

Vesa Česká Bělá, a.s.
Česká Bělá 308
582 61