Ohraňovací lis typu SAFAN E-BRAKE B, vybavený novou generací nástrojů, patří mezi inteligentní technologie. Pracovní cykl kratší  o 30%, snížení elektrické energie o 50% v důsledku absence hydraulického systému, garantuje vyšší efektivnost, vysokou výstupní kvalitu výrobků.